Tag Archives: riksdagen

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett svenskt politiskt parti. Kristdemokraterna är det femte största partiet i riksdagen och det fjärde största partiet i Sverige räknat till medlemsantal. Partiet bildades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling, en från början fri kristen sammanslutning som varken … Continue reading

Posted in Samhälle | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, även Vänstern, är ett svenskt politiskt parti. Partiet är det sjätte största i Riksdagen och även det sjätte största räknat till medlemsantalet. Vänsterpartiet grundades 1917 under namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, och har sedan dess innehaft namnen Sveriges Kommunistiska Parti, … Continue reading

Posted in Samhälle | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Riksdagen

Riksdagen är Sveriges parlament. Här sitter representanter för Sveriges befolkning och de har i uppgift att fatta beslut i viktiga inrikes och utrikes frågor. Den utser också Sveriges regering. Du hittar alla svenska politiker i riskdagen på politiker.me Var fjärde … Continue reading

Posted in Samhälle | Tagged , , , , | Leave a comment