Tag Archives: sjöar

Vättern

Vättern är Sveriges näst största insjö och namnet betyder ”vatten”. Vattnet har samlats häri då botten är en gravsänka, där marken har sjunkit i förhållande till omgivningen. För 10 000 år sedan var Vättern en havsvik. Landhöjningen stängde av kontakten med … Continue reading

Posted in Natur, Sverige | Tagged , , | Leave a comment

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och består av vikar, fjärdar och en skärgård med 7500 öar. Den påminner mer om Östersjön än en ren insjö. Fram till 1200-talet var Mälaren en vik till Östersjön, men landhöjningen och människans intervention … Continue reading

Posted in Natur, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Sjön Ladoga

Sjön Ladoga är Europas största sjö och ligger vid S:t Petersburg i nordvästra Ryssland i Karelska republiken. Inom Ladogas tillflödesområde ligger över 50 000 sjöar och 3500 älvar och floder. Sjön är så stor att sälar trivs här, Ladoga har … Continue reading

Posted in Natur, Världen | Tagged , , , , , | 1 Comment

Döda Havet

Döda havet är en sjö belägen på gränsen mellan Israel och Jordanien, och är världens saltaste sjö med en salthalt på 30%. Döda havet är 75 kilometer långt, upp till 18 kilometer brett och som djupast 400 meter. Det är … Continue reading

Posted in Natur, Världen | Tagged , , , | Leave a comment

Vänern

Vänern är Sveriges största och världens 29: e största insjö med en yta på 5 648 km2. Med en maximal bredd och längd på 75km respektive 140km är det Europas tredje största sjö efter Ladoga och Onega, Ryssland. Sjön ligger … Continue reading

Posted in Natur, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment