Tag Archives: skepp

Titanic

Titanic var en oceanångare som förliste på sin jungfruresa. Fartyget tillverkades 1909 i Belfast och stod klart 1912, det var då världens största fartyg och ansågs ovanligt säkert. Det var bland annat därför som Titanic inte utrustades med tillräckligt många … Continue reading

Posted in Historia | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa, eller Wasa, kantrade och sjönk i Stockholms hamn den 10 augusti 1628 på sin jungfrufärd. Den exakta orsaken till att regalskeppet förliste är inte känd, men det är fastlagt att hon var för ostadig för hård vind och … Continue reading

Posted in Historia | Tagged , , , , , , | Leave a comment