Tag Archives: svenska kungar

Svenska kungar

Sverige har fungerat som kungarike i en eller annan form sedan 900-talet, eller möjligen ännu tidigare. De första svenska “kungarna” härskade framförallt över en av landets tre delar (Västra Götaland, Östra Götaland eller Svealand) och hade anhängare på olika platser … Continue reading

Posted in Historia | Tagged , , , , , | Leave a comment

Drottning Kristina

Drottning Kristina, Kung Byxlös, var dotter till Gustav II Adolf och föddes 1626. Hon blev regent endast sex år gammal och under tiden för hennes uppväxt styrdes Sverige av Axel Oxenstierna. Kristina anses ha varit en mycket intelligent kvinna med … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , , , | Leave a comment

Karl XII:s krig

Karl XII:s krig är en rad slag som han aldrig startat, men där han förlorade en hel del. Den unge Karl XII tillträdde som kung år 1697 och fick ta över en stormakt. År 1700 anfölls Storsverige av Sachsen, Danmark … Continue reading

Posted in Historia | Tagged , , , , , | Leave a comment

Birger Jarl

Birger Jarl Magnusson föddes omkring år 1210 och dog 1266. Birger Jarls anses ha varit en modern och mycket kraftfull härskare och var den som enade Sverige som nation. Han anses har grundat Stockholm. Birger var gift med Ingeborg Eriksdotter. … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , , , , | Leave a comment

Karl XII

Karl XII var kung i Sverige mellan åren 1697 och 1718. Han föddes den 17 juni 1682 på slottet Tre kronor, son till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Karl XII blev Sveriges konung vid blott femton års ålder när … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , , , , | Leave a comment

Gustav II Adolf

Gustav II Adolf var Sveriges kung 1611-1632. Han föddes den 19 december 1594 och stupade som 38-åring under slaget vid Lützen den 16 november 1632. Under Gustav II Adolfs ämbetsperiod utkämpade Sverige flera krig, bland annat deltog landet i trettioåriga … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , , , | Leave a comment

Gustav Vasa

Gustav Vasa var kung av Sverige från 1523 fram till sin död, 1560. Gustav Vasa har haft en stor påverkan på Sverige och betraktas sedan sent 1800-tal som Sveriges landsfader. Gustav Vasa, Gustav I enligt kronologisk ordning, föddes den 12 … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , , | Leave a comment

Erik den Helige

Erik IX var kung i Sverige under 1100-talet. Under denna tid hade kungen mycket litet inflytande. Sankt Eriks främsta uppgift blev att samordna landets olika krigshärar (arméer) för att med en gemensam här erövra Finland (1155-1156). För att legitimera erövringen, … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , | Leave a comment