Estland

iStock_000004613587XSmall.jpgEstland, Republiken Estland, är en republik i Baltikum. Estland gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har en maritim gräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Estland är 45 229 kvadratkilometer stort och har en befolkning på 1.3 miljoner. Huvudstaden är Tallinn.

Estland utropade sin självständighet från Ryssland den 24 februari 1918, i samband med oktoberrevolutionen. Landet kom sedan att ockuperas av Sovjetunionen under andra världskriget, och 21 juli 1940 ombildades Estland till en Sovjetrepublik. Efter Sovjetunionens fall deklarerade Estland på nytt sin självständighet den 20 augusti 1991. Efter detta har Estland strävat mot integration med Västeuropa och är sedan 2004 medlem i både EU och NATO.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Världen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *