Category Archives: Fysik

Antimateria

Antimateria är den absoluta motsatsen till materia. Materia är det som allting på jorden och i universum är skapat av, och Antimateria är dess raka motsats. Antimateria består utav antipartiklar i form av antiatomer, tillskillnad från materia som består utav … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Gammastrålning

Gammastrålning är elektromagnetiskt strålning med kort våglängd. Strålningen är joniserande och är väldigt skadlig för människor, vanliga resultat av för lång exponering av gammastrålning är cancer. Strålningen opererar på en väldigt kort våglängd på runt 0,001 nanometer, jämförelsevis har synbart … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Atomen

En atom är den minsta beståndsdelen i ett grundämne som definierar grundämnets kemiska egenskaper. En atom har tre beståndsdelar, den positivt laddade protonen, den negativt laddade elektronen och den neutrala neutronen. Protonen och neutronen bildar atomkärnan, medan elektronen roterar runt … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marie Curie

Marie Curie var en av 1900-talets mest framstående forskare. Curie var en polskfödd och senare fransk kemist och fysiker som föddes 7 november, 1867. Vid 24 års ålder åkte hon till Paris för att studera matematik och fysik på universitetet. … Continue reading

Posted in Fysik, Kemi, Människor | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Radioaktivitet

Radioaktivitet är en beteckning för fenomenet när atomkärnor spontant sönderfaller i mindre delar under utsändande av joniserande strålning. En del ämnen sönderfaller väldigt lätt, medan andra sönderfaller mer sällan. Ett mått på hur fort ett radioaktivt ämne sönderfaller är halveringstid. … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vikt och massa

När man talar om vikt och massa så menar man inte två olika saker utan de har samma betydelse. Vikt är ett äldre ord för massa och man har ändrat reglerna för vad som ska änvändas. Detta gäller även internationellt … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , | 1 Comment

Nobelpriset

Alfred Nobel (1833-1896) var en svensk uppfinnare och vetenskapsman. Det var han som uppfann dynamiten. Trots att hans största uppfinning kom att användas mycket i krigssyfte var han en man som älskade fred. I hans testamente står det att hans … Continue reading

Posted in Fysik, Kemi, Natur, Samhälle | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Absoluta nollpunkten

Absoluta nollpunkten betyder att det är så kallt det kan bli. På Celsiusskalan är absoluta nollpunkten – 273,15º, på Kelvinskalan är den 0º. Värme är energi som alstras genom att atomer och molekyler vibrerar. När de vibrerar mycket blir det … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , | 1 Comment

E=mc2

E=mc² är den mest berömda ekvationen som någonsin skrivits. E står för energi, m står för massa och c är ljusets hastighet. Den ser enkel ut, men det är få förunnat att verkligen förstå den. Ekvationen är ett resultat av … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vakuum

Vakuum betyder att tomrum råder. Inga molekyler finns i utrymmet alls, inte ens luft som i sig är fylld med partiklar. Fenomenet vakuum och dess existens har diskuterats sedan antikens dagar. Perfekt vakuum kräver enligt vissa teorier nedkylning till absoluta … Continue reading

Posted in Fysik | Tagged , , , | Leave a comment