Malmö

iStock_000004330470XSmall.jpgMalmö som ord betyder ”sandhög” och staden fick sitt namn efter sandhögarna som fanns där Pildammsparken finns idag. Staden grundades på 1100-talet. Staden växte stort och var ett handelscentrum och fiskecentrum. På 1500-talet var staden en utgångspunkt för reformationen i Norden och var Danmarks näst största stad, tätt efter Köpenhamn.

Malmö införlivades liksom resten av Skåne år 1658 till Sverige. I svensk regi, blev Malmö utan egentlig betydelse. Sjukdomar som kolera följde och när pesten kom på 1700-talet var botten nådd.

Uppsvinget kom med hamnens färdigställande 1820 och staden fick nytt liv. Idag är Malmö
Sveriges största tillväxtregion.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Sverige and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *